Історія пивоварні
История пивоварни
Museum History
Традиції якості з 1715 року
Традиции качества с 1715 года
Traditions of quality since 1715
Славетна пивоварня була заснована у 1715 році. Король Ян Казимир надав монахам-єзуїтам визначне право побудувати в передмісті Львова пивоварню, де й досі варять «своє і добре» пиво.
Знаменитая пивоварня была основана в 1715 году. Король Ян Казимир предоставил монахам-иезуитам выдающееся право построить в пригороде Львова пивоварню, где до сих пор варят «свое и хорошо» пиво.
The legendary brewery was founded in 1715. King John II Casimir granted the monks of the Jesuit order the decisive right to build a brewery on the outskirts of Lviv where the present owners are still brewing their “own and fine” beer.
За часів Австро-Угорщини підприємець Роберт Домс, згідно зі світовими тенденціям того часу, розпочав тут технологічну революцію пивоваріння. Він був одним із перших, хто підійшов до облаштування виробництва по-новому, запозичивши найсучасніші технології з Європи.
Во времена Австро-Венгрии предприниматель Роберт Домс, согласно мировым тенденциям того времени, начал здесь технологическую революцию пивоварения. Он был одним из первых, кто подошел к обустройству производства по-новому, позаимствовав самые современные технологии из Европы.
In the days of the Austro-Hungarian Empire, Robert Doms, an entrepreneur, had followed the global trends of that time and initiated a technology revolution in brewing. He was among the first entrepreneurs to adopt an innovative approach to production by embracing the state-of-the-art technology he borrowed from Europe.
За радянських часів пивоварня була одним із найпотужніших виробників пива в УРСР та мала назву «Колос». Про популярність пива зі Львова свідчать етикетки із міжнародними позначками Аерофлоту та Торгмортрансу, яких не мало жодне інше пиво Союзу.
В советское время пивоварня была одним из самых мощных производителей пива в УССР и называлась «Колос». О популярности пива из Львова свидетельствуют этикетки с международными обозначениями Аэрофлота и Торгмортранса, которых не имело ни одно другое пиво Союза.
During the Soviet period, the brewery used to be one of the top-performing beer manufacturers in the Ukrainian Republic and was called Kolos. The popularity of Lviv’s beer is strongly evidenced by its labels bearing the trademarks of Aeroflot and Torgmortrans that no other beer brand in the Soviet Union was using.
Понад три століття Львівська пивоварня є справжнім символом міста Лева й активно займається благодійною діяльністю, допомагаючи культурній столиці України збільшувати свою туристичну привабливість. Підприємство є одним із трьох виробничих майданчиків компанії Carlsberg Ukraine, що зберігає і примножує пивоварні традиції Львова.
Более трех веков Львовская пивоварня является настоящим символом города Льва и активно занимается благотворительной деятельностью, помогая культурной столицы Украины увеличивать свою туристическую привлекательность. Предприятие является одним из трех производственных площадок компании Carlsberg Ukraine, которая хранит и приумножает пивоварни традиции Львова.
For over 300 years, the Lviv Brewery has been the authentic symbol of the city of Lev and an active philanthropic organization, helping the cultural capital of Ukraine improve its touristic appeal. The enterprise is one of the three production sites of Carlsberg Ukraine that is preserving and multiplying Lviv’s beer traditions.